Xu hướng gia công dược phẩm chất lượng cao tại Việt Nam

Theo thống kê của Cục Quản lý Dược Việt Nam, ngành dược phẩm sẽ tăng trưởng tiếp tục hai con số trong vòng 5 năm tới và đạt 7,7 tỷ USD vào 2021. Tại Việt Nam ngành dược vẫn còn nhiều hạn chế như phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, chưa tận dụng được hết tiềm năng của đông dược và dược phẩm sản xuất vẫn chưa đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp dược Việt Nam đã ngày càng chú trọng vào việc đầu tư nâng cấp nhà máy gia công dược phẩm hướng tới những tiêu chuẩn cao hơn như EU-GMP, PIC/S, JAPAN – GMP… đồng thời các chuỗi dược phẩm bán lẻ cũng đang tích cực hoàn thiện chuỗi phân phối và mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, đồng thời cũng ứng dụng hiệu quả công nghệ 4.0 trong các hoạt động.