Dịch vụ Đăng Ký Công Bố Sản Phẩm

Nhằm hỗ trợ tối đa các nhà kinh doanh phân phối dược phẩm, La Terre France sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký công bố chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cho các đơn vị kinh doanh, phân phối trong lĩnh vực thực phẩm chức năng. Với tiêu chí: Đúng quy định – Nhanh chóng – Chi phí thấp, dịch vụ Tư vấn đăng ký công bố chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm của La Terre France bao gồm:

  • Công bố chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm chức năng sản xuất trong nước
  • Công bố chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm chức năng nhập khẩu
  • Công bố phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm nhập khẩu
  • Công bố phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong nước
  • Giấy phép quảng cáo