Tag Archives: Tiêu chí đánh giá GMP

Tiêu chí đánh giá GMP có ảnh hưởng như thế nào đối với hoạt động sản xuất, gia công tpcn tại các nhà máy?

Tiêu chí đánh giá GMP (Good Manufacturing Practice) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn cho người tiêu dùng trong ngành công nghiệp sản xuất và gia công Thực phẩm chức năng (TPCN). 

.
.
.
.