Tag Archives: thủ tục công bố TPCN

Tìm hiểu về các thủ tục công bố TPCN trước khi đưa ra thị trường

Công bố thực phẩm chức năng là quy định bắt buộc của Nhà nước khi muốn lưu thông một sản phẩm tpcn ra thị trường Việt Nam. các doanh nghiệp cần phải nắm rõ và làm thủ tục công bố một số sản phẩm đê có thể gia tăng độ tin cậy về chất lượng […]

.
.
.
.