Xu hướng gia công thực phẩm chức năng thương hiệu riêng

Với sự đầu tư bài bản và định hướng gia công, sản xuất TPCN chuyên biệt ngay từ đầu, nhà máy La Terre France đã sản xuất ra rất nhiều dòng sản phẩm TPCN chất lượng mang thương hiệu Việt. Nhà máy La Terre France đã được cấp giấy Chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất Thực phẩm chức năng” (GMP – WHO), ghi nhận những nỗ lực của nhà máy trong việc “thượng tôn chất lượng” trong sản xuất nhằm đảm bảo cung cấp những sản phẩm TPCN thuần Việt với tiêu chuẩn chất lượng tiêu chuẩn quốc tế.