Muối L-Lysine Hydrochloride được chỉ định cho việc điều trị Vết loét lạnh, Nhiễm herpes và các bệnh chứng khác. Thông tin chi tiết liên quan đến công dụng, tác dụng phụ, đánh gíá, câu hỏi, tương tác, và lưu ý của L-Lysine Hydrochloride như sau:

L-Lysine Hydrochloride Công Dụng

 

L-Lysine Hydrochloride được dùng trong việc điều trị, kiểm soát, phòng chống, & cải thiện những bệnh, hội chứng, và triệu chứng sau:
  • Nhiễm herpes
  • Viết loét lạnh

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “L-LYSINE HCL”

Your email address will not be published.