Tag Archives: Nhà máy sản xuất thuốc

Nhà máy sản xuất thuốc đạt chuẩn GMP trong lĩnh vực dược phẩm

Nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn chất lượng nguồn sản phẩm đưa đến tay người tiêu, nhà nước đã ra nhiều quy định mới. Trong đó có quy định quan trọng là tất cả các đơn vị gia công thuốc, TPCN, dược phẩm… đều phải đạt tiêu chuẩn GMP. 

.
.
.
.