PGS. Tiến sĩ Phùng Hòa Bình

PGS – TS Phùng Hòa Bình đã xây dựng thành công hơn 65 công thức thuốc vô cùng hiệu quả, đáp ứng tốt trên 90% bệnh nhân.Thầy Bình đã giúp hàng ngàn bệnh nhân thoát khỏi bệnh, kể cả những người mắc bệnh lâu năm bằng phương pháp Đông y.