PGS. Tiến sĩ Nguyễn Viết Thân

PGS – TS Nguyễn Viết Thân – Nguyên trưởng bộ môn Dược liệu trường đại học Dược Hà Nội. Thầy sở hữu nhiều công trình nghiên cứu nổi tiếng trong và ngoài nước, thầy hiện đang là thành viên trong hội đồng khoa học của nhà máy La Terre France. 

Hội đồng khoa học nhà máy La  Terre France