Dịch vụ Nghiên Cứu Công Thức Độc Quyền

La Terre France có hôi đồng khoa học hùng hậu với các giáo sư đầu ngành sở hữu nhiều công thức độc quyền, La Terre France hỗ trợ các khách hàng phát triển sản phẩm từ các bài thuốc đông y gia truyền, phát triển sản phẩm từ các chế phẩm sinh hoc mới của thế giới. Hỗ trợ các khách hàng xây dựng công thức riêng biệt đảm bảo chất lượng và khác biệt trên thị trường.