Gia công TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Xưởng sản xuất thiết bị y tế đạt tiêu chuẩn ISO 12485

  • Sản xuất dầu gió, dung dịch xoa bóp: Công suất 10,000 chai/ ngày
  • Dung dịch xịt họng
  • Dung dịch xịt mũi
  • Dung dịch rửa tay sát khuẩn
  • Nước muôi sinh lý
  • Viên đặt phụ khoa