GIA CÔNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Diên biến ngày càng phức tạp của các loại dịch bệnh, nhu cầu phòng chống các loại dịch bệnh do vi khuẩn, virut ngày càng cao. Nhà máy La Terre France đủ điều kiện sản xuất các loại thiết bị y tế như khẩu trang, nước súc miệng, nước sát khuẩn, dầu gió, nước muối sinh lý.